ORGANIZACJA SPOTKAŃ NAUKOWYCH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA (ebook)

5,00 

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III uzupełnione i poszerzone

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Bernard Wiśniewski

Opis

11. ORGANIZACJA SPOTKAŃ NAUKOWYCH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
11.1. Potrzeba prezentowania wyników badań naukowych
11.2. Gremialne spotkania o charakterze naukowym
11.3. Kongresy, konferencje, sympozja — potrzeba czy konieczność?
11.4. Cel, temat przewodni, tytuł jako wskazania organizacyjne
11.5. Dylematy organizacyjne

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-757-3