Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom II (ebook)

7,35 

Symbol: 76-0604

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Pod redakcją naukową: Aleksandra Babińskiego, Marcina Jurgilewicza, Norberta Malca

Opis

Oprawa: miękka

Liczba stron: 234

Format: B5

Rok wydania: 2015

_______________

Spis treści

Wprowadzenie

Introduction

 

Katarzyna BARTOSIEWICZ

Zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego – wybrane problemy

Threats of aviation security – selected issues

 

Justyna CIECHANOWSKA, Katarzyna PURC-KUROWICKA

Bezpieczeństwo państwa a wolność sumienia i wyznania

The state security and freedom of conscience and religion

 

Andrzej DANA

Administracyjnoprawny wymiar budowy przestrzeni bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

Administrative-building space dimension of the internal security of the European Union

 

Tadeusz Z. LESZCZYŃSKI

Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo systemów IT

The risk management and IT systems security

 

Marlena LOREK

Międzynarodowa współpraca policji kryminalnych w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty

The international criminal police cooperation in the European Union – some aspects

 

Izabela OLEKSIEWICZ

Polityka antycyberterrorystyczna Unii Europejskiej na przykładzie Polski

EU cyberterrorism policy on the exemple of Poland

 

Igor PROTASOWICKI

Wybrane kierunki rozwoju polskiego bezpieczeństwa energetycznego

Selected directions of Polish energetical security development

 

Krzysztof SUROWIEC, Alina CZARNECKA, Piotr JAROCHA

Strategia i jej wpływ na bezpieczeństwo współczesnego państwa

The Strategy and its impact on security the modern state

 

Katarzyna SZWED

Funkcje polskich służb specjalnych oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa

Functions of Polish intelligence services and their place in the national security system

 

Julianna WOŁODŹKO

Biometryczne metody zapewnienia bezpieczeństwa

Biometric methods to ensure safety

 

Norbert MALEC

Amerykańska ustawa przeciwdziałająca korupcji Forreign Corrupt Practices Act

American Act on countering corruption in the USA Forreign Corrupt Practices Act

 

Marcin JURGILEWICZ, Oktawia JURGILEWICZ

Prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej do 2020 roku

Legal aspects of air protection in Poland carried out in the framework of european policies by 2020

 

Aleksander BABIŃSKI

Udział formacji resortu spraw wewnętrznych w realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zarys problemu

Participation of the formations of the department of internal in implementing matters internal security matters state – an outline of the problem

 

Bibliografia

Bibliography