POMIĘDZY WOJNAMI (ebook)

POMIĘDZY WOJNAMI (ebook)

12,00 

Państwo wobec ekstremizmu i radykalizmu – ekstremizm i radykalizm wobec państwa
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Adam Hołub (ORCID 0000-0002-8865-6543)

Opis

Część II

I. POMIĘDZY WOJNAMI
Republika Weimarska — słabość demokracji?
Narodowi socjaliści — radykalizm u władzy
Rosja bolszewików
Rosja bolszewicka/Związek Radziecki — instytucje represji
Polskie zmagania z radykalizmem i ekstremizmem — II Rzeczpospolita