PRAWO KARNE MATERIALNE. CZĘŚĆ OGÓLNA. Tablice poglądowe. Wydanie III poprawione i uzupełnione

35,25 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Anna Kalisz (ORCID 0000-0002-8915-6532), Marek Gałązka (ORCID 0000-0003-0723-6617)
ISBN: 978-83-7462-748-1

4 w magazynie

SKU: 76-0695-1 Kategoria:

Opis

Stan prawny: lipiec 2020 r.
Format: B5
Liczba stron: 250
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania: 08.10.2020
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-7462-748-1
e-ISBN 978-83-7462-749-8
EAN: 9788374627481

===========================

ebook

 

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

 

Rozdział I
Pojęcie i znamiona ustawowe przestępstwa
Tablica nr 1. Źródła prawa karnego
Tablica nr 2. Funkcje prawa karnego
Tablica nr 3. Zasady prawa karnego
Tablica nr 4. Definicja przestępstwa
Tablica nr 5. Ustawowe znamiona czynu zabronionego
Tablica nr 6. Przedmiot ochrony
Tablica nr 7. Strona przedmiotowa
Tablica nr 8. Podmiot przestępstwa. Podział przestępstw ze względu na podmiot
Tablica nr 9. Strona podmiotowa
Tablica nr 10. Nieletni, małoletni, młodociany

 

Rozdział II
Zasady odpowiedzialności
Tablica nr 11. Zasady obowiązywania ustawy karnej
Tablica nr 12. Czas popełnienia przestępstwa
Tablica nr 13. Reguły intertemporalne (tzw. prawa międzyczasowego)
Tablica nr 14. Miejsce popełnienia przestępstwa
Tablica nr 15. Zasada terytorialności
Tablica nr 16. Reguły dotyczące odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą
Tablica nr 17. Zasada represji wszechświatowej
Tablica nr 18. Podział przestępstw ze względu na ciężar gatunkowy
Tablica nr 19. Podział przestępstw ze względu na skutek
Tablica nr 20. Podział przestępstw ze względu na stronę podmiotową
Tablica nr 21. Podział przestępstw ze względu na podmiot czynu zabronionego
Tablica nr 22. Podział przestępstw ze względu na sposób zachowania się sprawcy określony w opisie typu czynu zabronionego
Tablica nr 23. Podział przestępstw ze względu na typ przestępstwa
Tablica nr 24. Podział przestępstw ze względu na tryb ścigania

 

Rozdział III
Formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa
Tablica nr 25. Formy stadialne
Tablica nr 26. Przygotowanie
Tablica nr 27. Odpowiedzialność karna za przygotowanie
Tablica nr 28. Czynny żal przy przygotowaniu
Tablica nr 29. Usiłowanie udolne
Tablica nr 30. Usiłowanie nieudolne
Tablica nr 31. Odpowiedzialność karna za usiłowanie
Tablica nr 32. Czynny żal przy usiłowaniu
Tablica nr 33. Pozakodeksowe postacie usiłowania
Tablica nr 34. Formy zjawiskowe
Tablica nr 35. Współsprawstwo
Tablica nr 36. Sprawstwo kierownicze
Tablica nr 37. Sprawstwo polecające
Tablica nr 38. Podżeganie
Tablica nr 39. Pomocnictwo
Tablica nr 40. Karalność za podżeganie i pomocnictwo
Tablica nr 41. Podżeganie i pomocnictwo do przestępstw indywidualnych
Tablica nr 42. Odpowiedzialność prowokatora

 

Rozdział IV
Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw
Tablica nr 43. Reguły wyłączania wielości ocen (reguły redukcyjne)
Tablica nr 44. Zbieg przepisów
Tablica nr 45. Zbieg przestępstw
Tablica nr 46. Pozorny zbieg przestępstw
Tablica nr 47. Rzeczywisty zbieg przestępstw
Tablica nr 48. Ciąg przestępstw
Tablica nr 49. Granice i wymiar kary łącznej

 

Rozdział V
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
Tablica nr 50. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
Tablica nr 51. Okoliczności wyłączające bezprawność karną
Tablica nr 52. Obrona konieczna
Tablica nr 53. Przekroczenie granic obrony koniecznej
Tablica nr 54. Stan wyższej konieczności
Tablica nr 55. Ryzyko nowatorskie
Tablica nr 56. Ryzyko sportowe
Tablica nr 57. Działanie w ramach szczególnych uprawnień i obowiązków
Tablica nr 58. Samopomoc legalna (dozwolona)
Tablica nr 59. Zabiegi lecznicze
Tablica nr 60. Aborcja
Tablica nr 61. Zgoda pokrzywdzonego
Tablica nr 62. Okoliczności wyłączające winę
Tablica nr 63. Błąd co do znamion
Tablica nr 64. Błąd co do prawa
Tablica nr 65. Błąd co do okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną
Tablica nr 66. Niepoczytalność

 

Rozdział VI
Kary, środki karne i inne środki
Tablica nr 67. System sankcji karnych
Tablica nr 68. Cele kary
Tablica nr 69. Kary
Tablica nr 70. Rygory kary ograniczenia wolności
Tablica nr 71. Ustalanie stawki dziennej
Tablica nr 72. Kara ograniczenia wolności
Tablica nr 73. Orzeczenie zastępczej grzywny lub zastępczej kary ograniczenia wolności
Tablica nr 74. Środki karne
Tablica nr 75. Pozbawienie praw publicznych
Tablica nr 76. Świadczenie pieniężne
Tablica nr 77. Przepadek i środki kompensacyjne
Tablica nr 78. Obowiązek naprawienia szkody
Tablica nr 79. Nawiązka
Tablica nr 80. Ogólne dyrektywy wymiaru kary i środka karnego
Tablica nr 81. Zasady wymiaru kary i środka karnego
Tablica nr 82. Okoliczności wpływające na wymiar kary i środka karnego
Tablica nr 83. Nadzwyczajne złagodzenie kary
Tablica nr 84. Recydywa specjalna podstawowa
Tablica nr 85. Recydywa specjalna wielokrotna
Tablica nr 86. Przesłanki warunkowego umorzenia
Tablica nr 87. Fakultatywne obowiązki zawieszenia wykonania kary
Tablica nr 88. Warunki przyjęcia ciągu przestępstw
Tablica nr 89. Przedawnienie karalności
Tablica nr 90. Przedawnienie wykonania kary
Tablica nr 91. Zatarcie skazania
Tablica nr 92. Środki stosowane wobec nieletniego
Tablica nr 93. Odpowiedzialność karna nieletniego

 

Rozdział VII
Wyrażeni a ustawowe
Tablica nr 94. Społeczna szkodliwość czynu
Tablica nr 95. Przestępstwa podobne
Tablica nr 96. Rzecz ruchoma
Tablica nr 97. Osoba najbliższa
Tablica nr 98. Groźba bezprawna
Tablica nr 99. Funkcjonariusz publiczny
Tablica nr 100. Dokument
Tablica nr 101. Osoba pełniąca funkcję publiczną
Tablica nr 102. Przestępstwo terrorystyczne
Tablica nr 103. Występek chuligański

Literatura

Informacje dodatkowe

Waga 0,50 kg
ISBN

9788374627481