Rozdział 1. Policja jako podmiot finansów publicznych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego — determinanty, warunki i zakres działania (ebook)

Rozdział 1. Policja jako podmiot finansów publicznych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego — determinanty, warunki i zakres działania (ebook)

21,00 

System zarządzania bezpieczeństwem finansów publicznych w Policji. Przegląd elementów systemu stojących na straży bezpieczeństwa finansów publicznych w Policji

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ferdynand Skiba

Opis

ROZDZIAŁ 1
Policja jako podmiot finansów publicznych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego — determinanty, warunki i zakres działania
1.1. Rola i miejsce finansów publicznych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
1.2. Policja jako budżetowa instytucja aparatu władzy publicznej — jej struktura i zakres działania
1.3. Model finansowania działalności Policji — struktura i zadania komórek prowadzących gospodarkę finansową
1.4. Główne zadania Policji (także w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa finansów publicznych) oraz kierunki wydatkowania środków publicznych
1.5. Budżet Policji — struktura i kluczowe sfery generowania kosztów w działalności Policji

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-801-3