Rozdział III. Obszary zaangażowania pedagogicznego funkcjonariuszy Policji (ebook)

Rozdział III. Obszary zaangażowania pedagogicznego funkcjonariuszy Policji (ebook)

8,54 

Opis

O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy

Autorzy: Anna Zellma, Edward Wiszowaty

Opis produktu:
Rozdział III. Obszary zaangażowania pedagogicznego funkcjonariuszy Policji1. Przeciwdziałanie uzależnieniom nieletnich od alkoholu, narkotyków i dopalaczy

2. Prewencja przemocy w rodzinie i szkole

3. Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni

4. Zapobieganie prostytucji wśród nieletnich

5. Edukacja dla bezpieczeństwa