Sytuacje kryzysowe spowodowane działaniami o charakterze hybrydowym (ebook)

57,00 

Wydawnictwo: Akademia Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Ryszard Jakubczak

Opis

Liczba stron: 230
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2023
ISBN 978-83-7462-826-6
e-ISBN 978-83-7462-827-3

=============

 

Agata Tyburska
Bezpieczeństwo w dobie współczesnych zagrożeń — wybrane aspekty działań hybrydowych

 

Bogdan Zdrodowski
Współczesne wyzwania dla Polski

 

Jarosław Wołejszo
System kierowania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych w działaniach o charakterze hybrydowym

 

Ryszard Jakubczak
Działania hybrydowe a wojna hybrydowa

 

Jarosław Radosław Truchan
Wybrane funkcje państwa w kontekście współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa

 

Weronika Jakubczak
Migracja elementem współczesnych działań hybrydowych

 

Jarosław Sikora
Internetowy obraz zjawiska migracji a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w działaniach hybrydowych

 

Łukasz Foryś
Katastrofa w ruchu lądowym wydarzeniem o charakterze hybrydowym

 

Beata Janowczyk
Kierowanie oraz koordynacja reagowania administracji publicznej i służb porządku publicznego wobec działań hybrydowych

 

Krzysztof Kiełpiński
Decepcja jako fundamentalne narzędzie pracy służb specjalnych w ramach wojny hybrydowej

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-827-3