Wybrane inicjatywy europejskie w walce z cyberprzestępczością (ebook)

Wybrane inicjatywy europejskie w walce z cyberprzestępczością (ebook)

14,50 

Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Paweł Olber

Opis

Rozdział 3
Wybrane inicjatywy europejskie w walce z cyberprzestępczością
3.1. Działania Rady Europy w kontekście problematyki transgranicznego
dostępu do danych elektronicznych i jurysdykcji
3.2. Działania Unii Europejskiej w kontekście problematyki transgranicznego
dostępu do danych i jurysdykcji
3.3. Podsumowanie

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-739-9