Zarządzanie w obszarze zasobów dobra wspólnego. Wybrane czynniki i efekty zarządzania kadrami, logistyką i finansami w administracji publicznej i Policji (ebook)

Zarządzanie w obszarze zasobów dobra wspólnego. Wybrane czynniki i efekty zarządzania kadrami, logistyką i finansami w administracji publicznej i Policji (ebook)

29,02 

Symbol: 76-0679
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Andrzej Józef Kozłowski, Marian Mroziewski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Liczba stron: 200

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-7462-674-3

e-ISBN 978-83-7462-675-0

=============

ebook

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska

I. System motywacyjny w organizacjach publicznych

Wstęp

Motywowanie i motywacja w systemie zarządzania organizacją

Teorie i modele motywowania do pracy

Proces motywacyjny i jego etapy

Narzędzia motywowania

Satysfakcja w systemie motywowania

Zasady skutecznego motywowania

Kluczowe determinanty motywowania w organizacjach zhierarchizowanych

Wypalenie zawodowe

Zakończenie

Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska

II. Wartościowanie pracy w systemie zarządzania kadrami w instytucjach publicznych

Wstęp

Pojęcie i istota wartościowania pracy

Procedura wdrożenia wartościowania pracy

Analiza pracy

Projektowanie opisu stanowiska pracy

Metody przeprowadzania procedury wartościowania pracy

Zakończenie

Marian Mroziewski, Andrzej Józef Kozłowski

III. Systemowa luka zaangażowania pracowników w działanie krajowych instytucji administracyjnych w aspekcie społecznych oczekiwań jako wyraz jakości zarządzania kadrami

Wstęp

Pełne zaangażowanie pracowników jako wyzwanie zarządzania współczesnymi organizacjami

Opis zastosowanej metody diagnozowania systemowej luki zaangażowania urzędników w działanie instytucji administracyjnych

Ocena systemowej luki zaangażowania pracowników w działanie badanych instytucji administracji publicznej

Zakończenie

Marian Mroziewski, Andrzej Józef Kozłowski

IV. Czynniki i procesy zarządzania kosztami działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji

Wstęp

Środowisko i determinanty kluczowych działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji

Logistyka organizacji i szczegółowe procesy działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji

Analiza i rachunek kosztów działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji

Procesy zarządzania kosztami działań logistycznych

Zakończenie

Andrzej Józef Kozłowski, Marian Mroziewski

V. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej a zadłużenie samorządów terytorialnych Warmii i Mazur z perspektywy zasad zarządzania finansami w instytucjach publicznych

Wstęp

Samorząd terytorialny w systemie zarządzania finansami publicznymi

Wykorzystanie przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego funduszy UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2007-2013

Wskaźnik zadłużenia

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2013-2014

Udział funduszy unijnych w dochodach jednostek samorządu terytorialnego Polski i województwa warmińsko-mazurskiego

Zakończenie

Andrzej Józef Kozłowski, Marian Mroziewski

VI. Sprawiedliwość podatkowa jako kategoria zarządzania finansami publicznymi w sferze dochodów z podatku od nieruchomości

Wstęp

Podatek od nieruchomości – wymiar formalnoprawny

Założenia metodyczne badań oraz wyniki badań empirycznych

Zidentyfikowana funkcjonalność podatku od nieruchomości a sprawiedliwość podatkowa

Zakończenie

Podsumowanie

Bibliografia

Noty biograficzne