Leksykon terminów. Handel ludźmi (ebook)

14,00 

76-0924
Wydawnictwo: Akademia Policji w Szczytnie

Autorzy:
Irena MALINOWSKA
Maciej SOSTEK

Opis

Liczba stron: 78
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2023
ISBN 978-83-7462-852-5
e-ISBN 978-83-7462-853-2

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Słowo od autorów
Leksykon terminów
Bibliografia
Spis haseł
Noty biograficzne autorów

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-853-2